วิธีขอวีซ่า

GoNoGuide ได้รวบรวมเทคนิค และวิธีการต่างๆ ในการขอวีซ่าเชงเกน รวมถึงวีซ่าอเมริกา วีซ่าออสเตรเลีย ไว้ใน Playlist ข้างล่างนี้แล้วนะคะ หากต้องการเลือกดูตามหัวข้อสามารถ เข้าลิงค์นี้ได้ค่ะ http://bit.ly/2ORV52f