วีซ่านอร์เวย์

วีซ่านอร์เวย์

วิธีขอวีซ่านอร์เวย์ (Norway) ภาพรวม ลิ้งค์ กรอกใบสมัคร นัดหมายวันยื่นวีซ่า รายการเอกสารขอวีซ่า วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าเยี่ยมเยียน


ภาพรวมวิธีขอวีซ่านอร์เวย์

(ยื่นเอกสารผ่าน ศูนย์บริการ VFS Norway)

ประเภทวีซ่า : Schengen visa ท่องเที่ยว และ เยี่ยมเยียน (เตรียมเอกสารบางอย่างต่างกัน)

เว็บไซด์ขอวีซ่า : http://www.vfsglobal.com/norway/thailand/thai/

กรอกใบสมัคร online : https://selfservice.udi.no 

 • Create New User ก่อน หลังจากลงทะเบียนแล้ว
 • จากนั้นคลิ๊ก Log in เพื่อกรอกใบสมัคร
 • เลือก want to apply -> New application -> Application form citizen of all countries – > Visitor’s Visa
 • ถ้าขอวีซ่าเป็นกลุ่ม คลิ๊ก Visitor’s Visa for Groups
 • ดูรายละเอียดในขั้นตอนกรอกใบสมัคร

Supplementary questionare : (ดูรายละเอียดในหัวข้อ วิธีกรอกแบบสอบถามวีซ่า Norway)

แบบสอบถามที่ต้องส่งพร้อมใบสมัคร : ดูหัวข้อ Gather the necessary documentation ที่ลิ้งค์นี้ https://www.norway.no/en/thailand/services-info/visitors-visa-res-permit/visitors-visa/#necessary-doc

 • วีซ่าท่องเที่ยว : คลิ๊ก Questionnaire – Tourist
 • วีซ่าเยี่ยมเยียน เพื่อน หรือ แฟน : คลิ๊ก Questionnaire – Visit Friend/Boyfriend/Girlfriend
 • วีซ่าเยี่ยมเยียน ญาติ หรือ ครอบครัว : คลิ๊ก Questionnaire – Family

รายการเอกสาร (checklist) :

Guarantee form และ Invitation form : (เฉพาะวีซ่าเยี่ยมเยียนเท่านั้น) *ต้องให้ผู้เชิญกรอกเอกสารนี้ และต้องได้รับตราประทับจากตำรวจนอร์เวย์ (ปั๊มเฉพาะการันตีฟอร์ม)

การแปลเอกสารราชการ : ต้องแปลเอกสาร    

ประกันการเดินทาง : ต้องซื้อประกัน

การนัดหมายวันยื่นวีซ่า : สามารถนัดได้หลังจากกรอกใบสมัคร และชำระเงินทาง Online แล้ว

ค่าธรรมเนียมขอวีซ่า : 80 EURO (2800 บาท) จ่ายทาง online หลังจากกรอกใบสมัครเสร็จ

ค่าบริการ VFS  : ประมาณ 800 บาท


กรอกใบสมัคร นัดหมาย

วิธีกรอกใบสมัครวีซ่า Norway + วิธีนัดหมาย และรายละเอียดทุกอย่าง ดูในอีบุ๊ค


วิธีโหลดแบบสอบถาม (Questionare) ขอวีซ่า Norway

 • โหลดแบบสอบถามได้ที่  https://www.norway.no/en/thailand
 • เนื่องจากตัวแบบสอบถามเป็นภาษาไทยเข้าใจง่ายอยู่แล้ว ขอยกเฉพาะบางข้อที่น่าจะงงกันมาอธิบาย

Questionnaire Tourism แบบสอบถามวีซ่าท่องเที่ยว

 • ข้อ 2.1 – 2.6 เกี่ยวกับอาชีพ  ; กรณีไม่มีรายได้ ไม่ได้ทำงาน ก็เว้นว่างไว้
 • ข้อ 4.2 โปรดระบุสถานที่ต่างๆที่ท่านจะไปเยี่ยมชม ระหว่างที่ท่านพำนักในประเทศนอร์เวย์ ; ให้ใส่ชื่อสถานที่ หรือ ชื่อเมือง ตามแผนการเดินทางของเรา หรือ อาจใส่ตามตัวอย่างนี้
  Akershus Fortress Oslo , Royal Palace Oslo , Oslo Opera House, Bergen , Stavanger

Questionnaire Visit Friend or Boy/Girl friend แบบสอบถามวีซ่าเยี่ยมเยียน แฟน / เพื่อน

 • ข้อ 2.1 – 2.7 เกี่ยวกับอาชีพ  ; กรณีไม่มีรายได้ ไม่ได้ทำงาน ก็เว้นว่างไว้
 • ข้อ 2.8 เกี่ยวกับอาชีพ  (คำถามดักห้ามตอบ No) ; ไม่ว่าเราจะลาออกจริงหรือไม่ ข้อนี้ต้องตอบ No ไม่ใช่
 • ข้อ 3.5  ถ้าเคย โปรดระบุวัน เดือน ปี สถานที่ จำนวนครั้ง และระยะเวลา ที่ท่านและผู้การันตีได้พบ/ อยู่ด้วยกัน   ; ข้อนี้ควรตอบให้ละเอียดที่สุด เจอกี่ครั้ง เจอเมื่อไหร่ ที่ไหน(ตอบแค่ชื่อสถานที่) เจอกันกี่วัน
 • ข้อ 6  (คำถามดัก) ท่านคาดว่าจะทำอะไร หลังจากการเดินทางไปนอร์เวย์ครั้งนี้?   ; ต้องตอบว่า Work ทำงาน  และใส่ใน จม. แนะนำตัวด้วยว่าจะกลับมาทำงานอะไร

Questionnaire Visit Family แบบสอบถามวีซ่าเยี่ยมเยียน ครอบครัว

 • ข้อ 3.1 – 3.7 เกี่ยวกับอาชีพ  ; กรณีไม่มีรายได้ ไม่ได้ทำงาน ก็เว้นว่างไว้
 • ข้อ 3.8 เกี่ยวกับอาชีพ  (คำถามดักห้ามตอบ No) ; ไม่ว่าเราจะลาออกจริงหรือไม่ ข้อนี้ต้องตอบ No ไม่ใช่
 • ข้อ 6  (คำถามดัก) ท่านคาดว่าจะทำอะไร หลังจากการเดินทางไปนอร์เวย์ครั้งนี้?   ; ต้องตอบว่า Work ทำงาน  และใส่ใน จม. แนะนำตัวด้วยว่าจะกลับมาทำงานอะไร

เอกสารวีซ่าท่องเที่ยว Norway     

 • เอกสารราชการต้องแปลภาษาอังกฤษ
 • *สำเนาเอกสารทุกอย่างถ่ายสำเนา 1 ชุด และ เซ็นต์ชื่อให้เหมือนลายเซ็นต์ในพาสปอร์ต

0.Passport เล่มจริง + เล่มเก่าทุกเล่ม (ถ้ามี)
0.ใบนัดหมาย วันยื่น visa
1.ใบเสร็จจ่ายค่า visa
2.Checklist รายการเอกสาร
2.Cover Letter
3.Questionare Tourist
4. Application form ใบสมัคร Visa กรอกทางเน็ต
5.ประกันการเดินทาง ครอบคลุมค่ารักษา ค่าห้อง ค่าส่งตัวกลับประเทศ วงเงินมากกว่า 1,500,000 บาท
6.ใบจองตั๋วเครื่องบิน
7.สำเนา passport เล่มปัจจุบันหน้าแรก + ทุกหน้าที่เคยได้ปั๊มตรา visa (ปั๊มแค่ตราเฉยๆก็นับ)
สำเนา passport เล่มเก่าหน้าแรก + ทุกหน้าที่เคยได้ปั๊มตรา visa (ปั๊มแค่ตราเฉยๆก็นับ)

8.สำเนา ใบทะเบียนสมรส + ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ)  ถ่ายสำเนาที่เป็นภาษาไทยมาด้วย
9. จดหมายแนะนำตัวเอง และ sponsor แยกคนละแผ่น  (ภาษาอังกฤษ)

10. ใบรับรองการทำงาน

 • สำหรับพนักงานประจำ/ข้าราชการ ตัวจริง
 • สำหรับเจ้าของธุรกิจ สำเนา ใบรับรองจดทะเบียนบริษัท
 • สำหรับอาชีพอิสระ  หาหลักฐานทุกอย่างที่แสดงว่าเราทำอาชีพนั้นจริงที่มี ชื่อ,รูป เราในนั้น
 • สำหรับอาชีพเกษตรกร  สำเนา สมุดทะเบียนเกษตรกร

11.รูปถ่ายกิจการ (ถ้ามี) / หลักฐานพิสูจน์,รูปถ่าย เกี่ยวกับงานที่ทำ (ภาษาอังกฤษ)

12. ตัวจริงภาษาอังกฤษ หนังสือรับรองการเงิน (Bank Account Confirmation Letter)
13.ตัวจริง + สำเนา Statement สมุดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 – 6 เดือน
14.หลักฐานการเงินอื่นๆ (ถ้ามี)

15.Hotel Confirmation ใบจองโรงแรมทุกวัน
16. ITINERARY แผนการเดินทาง
17. หลักฐานความผูกพันกับประเทศไทย (ถ้ามี)


เอกสารวีซ่าเยี่ยมเยียน Norway 

 • เอกสารราชการต้องแปลภาษาอังกฤษ
 • *สำเนาเอกสารทุกอย่างถ่ายสำเนา 1 ชุด และ เซ็นต์ชื่อให้เหมือนลายเซ็นต์ในพาสปอร์ต

0.ใบนัดหมาย วันยื่น visa (ปริ๊นจาก อีเมลที่ส่งมา ต้องกรอกใบสมัคร+จ่ายเงินทางเน็ตก่อน)
0.Passport เล่มจริง + เล่มเก่าทุกเล่ม (ถ้ามี)

1.ใบเสร็จจ่ายค่า visa (จ่ายทางเน็ตแล้วจะมีให้โหลด)
2.Checklist รายการเอกสาร
2.Cover Letter
3.Questionare Visit
4.ใบสมัคร Visa กรอกทางเน็ต จ่ายเงินแล้วจะมีให้โหลด
5.ประกันการเดินทาง ครอบคลุมค่ารักษา ค่าห้อง ค่าส่งตัวกลับประเทศ วงเงินมากกว่า 1,500,000 บาท
6.ใบจองตั๋วเครื่องบิน

7.สำเนา passport เล่มปัจจุบัน หน้าแรก + ทุกหน้าที่เคยได้ปั๊มตรา visa (ปั๊มแค่ตราเฉยๆก็นับ)
สำเนา passport เล่มเก่า  หน้าแรก + ทุกหน้าที่เคยได้ปั๊มตรา visa (ปั๊มแค่ตราเฉยๆก็นับ)

8.สำเนาใบทะเบียนสมรส/ใบหย่า + ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล + ทะเบียนบ้าน  ถ้ามี (ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ)  ถ่ายสำเนาที่เป็นภาษาไทยมาด้วย

9.จดหมายแนะนำตัวเอง (ภาษาอังกฤษ)

10. ใบรับรองการทำงาน

 • สำหรับพนักงานประจำ/ข้าราชการ ตัวจริง
 • สำหรับเจ้าของธุรกิจ สำเนา ใบรับรองจดทะเบียนบริษัท
 • สำหรับอาชีพอิสระ  หาหลักฐานทุกอย่างที่แสดงว่าเราทำอาชีพนั้นจริงที่มี ชื่อ,รูป เราในนั้น
 • สำหรับอาชีพเกษตรกร  สำเนา สมุดทะเบียนเกษตรกร

11.รูปถ่ายเกี่ยวกับเรื่องงาน ถ่ายตอนทำงาน ถ่ายให้มากที่สุด โดยมีเราอยู่ในรูปด้วย

12. ตัวจริงภาษาอังกฤษ หนังสือรับรองการเงิน (Bank Account Confirmation Letter)
13.ตัวจริง + สำเนา Statement สมุดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 – 6 เดือน รายการล่าสุดไม่เกิน 7 วัน

14.หลักฐานความผูกพันกับประเทศไทย (ถ้ามี) บางอย่างถ้าแปล Eng ได้ก็ดี

15.หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ (สำคัญมาก) หลักฐานที่เชื่อมโยงแสดงว่าเป็นแฟน/ญาติ กันจริง


หลักฐานผู้เชิญ (sponsor)

เอกสารทั้งหมดต้องส่งมา ไปรษณีย์ เท่านั้น ใช้แบบ scan ส่งทาง e-mail หรือ fax ไม่ได้

1. (ตัวจริง+ลายเซ็น) แบบฟอร์มเชิญ (Invitation Form) ใช้แบบฟอร์มที่ทางสถานฑูตกำหนด กรอกเป็นภาษา Norway

2. (สำเนา+เซ็นสำเนา) passport หน้าแรกของผู้เชิญ + หน้า visa (ตราประทับ) ที่เคยมาไทย

 • เอกสารการสมรส ถ้ามี (document of marital status)
 • (ตัวจริง+สำเนา+เซ็นสำเนา) แบบฟอร์มรับรองค่าใช้จ่าย (Guarantee form)

ต้องมีตราประทับจากตำรวจ Norway + สำเนา 1 ฉบับ


รายละเอียดทั้งหมดได้รวบรวมไว้ในอีบุ๊คหมดแล้วครับ อีบุ๊ควีซ่านอร์เวย์

ติดต่อให้ช่วยทำวีซ่า ไลน์ ไอดี jijifree

***ประกันเดินทาง ขอวีซ่า ไม่ผ่าน ขอคืนเงินได้


การเตรียมเอกสาร ยื่นวีซ่าเชงเก้น ประเทศนอร์เวย์ ที่ VFS


วิธีขอวีซ่าเชงเก้นนอร์เวย์ ผ่าน VFS


กลับหน้ารวมลิงค์วิธีขอวีซ่า


สวัสดีค่ะ GoNoGuide มีเป้าหมายที่จะให้ข้อมูลท่องเที่ยวและวีซ่า อย่างเต็มที่ในทุกเรื่องที่เรารู้ เพื่อนๆที่ต้องการสนับสนุนเรา สามารถทำได้ดังนี้

 • เลือกบริการที่ต้องการสนับสนุนเรา
 • GoNoGuide จะได้รับค่าคอมมิชชั่นเล็กๆน้อยๆ โดยที่เพื่อนๆไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่ม สำหรับลิงค์แนะนำโรงแรม เครื่องบิน และประกันต่างๆ
 • กดติดตามช่อง Youtube และ Facebook GoNoGuide

ขอขอบคุณที่สละเวลาอ่านค่ะ


One thought on “วีซ่านอร์เวย์”

 1. วีซ่าติดตามครอบครัวมีโอกาสผ่านไหมค่ะช่วงนี้ คือว่าตัวพี่เองอยู่ที่นอร์เวย์ตอนนี้และได้เดินเรื่องขอวีซ่าให้ลูกสาวอยู่ที่ไทยอายุ10ขวบซึ่งตอนนี้ป้าเค้าดูแลแทนอยู่ เพื่อที่จะได้มาอยู่ที่นอร์เวย์กับแม่ ตอนนี้อยู่ที่ขั้นตอนการแปลเอกสารค่ะ แต่พอมาได้ดูวีดีโอที่บอกว่านอร์เวย์อาจจะอยู่ในกลุ่มร่ำไห้ ฟังแล้วรู้สึกไม่ค่อยสบายใจ เลยอยากจะสอบถามหลายๆช่องทางเผื่อมีใครพอช่วยแนะนำได้บ้างน่ะค่ะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.