วีซ่านอร์เวย์

วีซ่านอร์เวย์

วิธีขอวีซ่านอร์เวย์ (Norway) ภาพรวม ลิ้งค์ กรอกใบสมัคร นัดหมายวันยื่นวีซ่า รายการเอกสารขอวีซ่า วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าเยี่ยมเยียน


ภาพรวมวิธีขอวีซ่านอร์เวย์

(ยื่นเอกสารผ่าน ศูนย์บริการ VFS Norway)

ประเภทวีซ่า : Schengen visa ท่องเที่ยว และ เยี่ยมเยียน (เตรียมเอกสารบางอย่างต่างกัน)

เว็บไซด์ขอวีซ่า : http://www.vfsglobal.com/norway/thailand/thai/

กรอกใบสมัคร online : https://selfservice.udi.no 

 • Create New User ก่อน หลังจากลงทะเบียนแล้ว
 • จากนั้นคลิ๊ก Log in เพื่อกรอกใบสมัคร
 • เลือก want to apply -> New application -> Application form citizen of all countries – > Visitor’s Visa
 • ถ้าขอวีซ่าเป็นกลุ่ม คลิ๊ก Visitor’s Visa for Groups
 • ดูรายละเอียดในขั้นตอนกรอกใบสมัคร

Supplementary questionare : (ดูรายละเอียดในหัวข้อ วิธีกรอกแบบสอบถามวีซ่า Norway)

แบบสอบถามที่ต้องส่งพร้อมใบสมัคร : ดูหัวข้อ Gather the necessary documentation ที่ลิ้งค์นี้ https://www.norway.no/en/thailand/services-info/visitors-visa-res-permit/visitors-visa/#necessary-doc

 • วีซ่าท่องเที่ยว : คลิ๊ก Questionnaire – Tourist
 • วีซ่าเยี่ยมเยียน เพื่อน หรือ แฟน : คลิ๊ก Questionnaire – Visit Friend/Boyfriend/Girlfriend
 • วีซ่าเยี่ยมเยียน ญาติ หรือ ครอบครัว : คลิ๊ก Questionnaire – Family

รายการเอกสาร (checklist) :

Guarantee form และ Invitation form : (เฉพาะวีซ่าเยี่ยมเยียนเท่านั้น) *ต้องให้ผู้เชิญกรอกเอกสารนี้ และต้องได้รับตราประทับจากตำรวจนอร์เวย์ (ปั๊มเฉพาะการันตีฟอร์ม)

การแปลเอกสารราชการ : ต้องแปลเอกสาร    

ประกันการเดินทาง : ต้องซื้อประกัน

การนัดหมายวันยื่นวีซ่า : สามารถนัดได้หลังจากกรอกใบสมัคร และชำระเงินทาง Online แล้ว

ค่าธรรมเนียมขอวีซ่า : 80 EURO (2800 บาท) จ่ายทาง online หลังจากกรอกใบสมัครเสร็จ

ค่าบริการ VFS  : ประมาณ 800 บาท


กรอกใบสมัคร นัดหมาย

วิธีกรอกใบสมัครวีซ่า Norway + วิธีนัดหมาย และรายละเอียดทุกอย่าง ดูในอีบุ๊ค


วิธีโหลดแบบสอบถาม (Questionare) ขอวีซ่า Norway

 • โหลดแบบสอบถามได้ที่  https://www.norway.no/en/thailand
 • เนื่องจากตัวแบบสอบถามเป็นภาษาไทยเข้าใจง่ายอยู่แล้ว ขอยกเฉพาะบางข้อที่น่าจะงงกันมาอธิบาย

Questionnaire Tourism แบบสอบถามวีซ่าท่องเที่ยว

 • ข้อ 2.1 – 2.6 เกี่ยวกับอาชีพ  ; กรณีไม่มีรายได้ ไม่ได้ทำงาน ก็เว้นว่างไว้
 • ข้อ 4.2 โปรดระบุสถานที่ต่างๆที่ท่านจะไปเยี่ยมชม ระหว่างที่ท่านพำนักในประเทศนอร์เวย์ ; ให้ใส่ชื่อสถานที่ หรือ ชื่อเมือง ตามแผนการเดินทางของเรา หรือ อาจใส่ตามตัวอย่างนี้
  Akershus Fortress Oslo , Royal Palace Oslo , Oslo Opera House, Bergen , Stavanger

Questionnaire Visit Friend or Boy/Girl friend แบบสอบถามวีซ่าเยี่ยมเยียน แฟน / เพื่อน

 • ข้อ 2.1 – 2.7 เกี่ยวกับอาชีพ  ; กรณีไม่มีรายได้ ไม่ได้ทำงาน ก็เว้นว่างไว้
 • ข้อ 2.8 เกี่ยวกับอาชีพ  (คำถามดักห้ามตอบ No) ; ไม่ว่าเราจะลาออกจริงหรือไม่ ข้อนี้ต้องตอบ No ไม่ใช่
 • ข้อ 3.5  ถ้าเคย โปรดระบุวัน เดือน ปี สถานที่ จำนวนครั้ง และระยะเวลา ที่ท่านและผู้การันตีได้พบ/ อยู่ด้วยกัน   ; ข้อนี้ควรตอบให้ละเอียดที่สุด เจอกี่ครั้ง เจอเมื่อไหร่ ที่ไหน(ตอบแค่ชื่อสถานที่) เจอกันกี่วัน
 • ข้อ 6  (คำถามดัก) ท่านคาดว่าจะทำอะไร หลังจากการเดินทางไปนอร์เวย์ครั้งนี้?   ; ต้องตอบว่า Work ทำงาน  และใส่ใน จม. แนะนำตัวด้วยว่าจะกลับมาทำงานอะไร

Questionnaire Visit Family แบบสอบถามวีซ่าเยี่ยมเยียน ครอบครัว

 • ข้อ 3.1 – 3.7 เกี่ยวกับอาชีพ  ; กรณีไม่มีรายได้ ไม่ได้ทำงาน ก็เว้นว่างไว้
 • ข้อ 3.8 เกี่ยวกับอาชีพ  (คำถามดักห้ามตอบ No) ; ไม่ว่าเราจะลาออกจริงหรือไม่ ข้อนี้ต้องตอบ No ไม่ใช่
 • ข้อ 6  (คำถามดัก) ท่านคาดว่าจะทำอะไร หลังจากการเดินทางไปนอร์เวย์ครั้งนี้?   ; ต้องตอบว่า Work ทำงาน  และใส่ใน จม. แนะนำตัวด้วยว่าจะกลับมาทำงานอะไร

เอกสารวีซ่าท่องเที่ยว Norway     

 • เอกสารราชการต้องแปลภาษาอังกฤษ
 • *สำเนาเอกสารทุกอย่างถ่ายสำเนา 1 ชุด และ เซ็นต์ชื่อให้เหมือนลายเซ็นต์ในพาสปอร์ต

0.Passport เล่มจริง + เล่มเก่าทุกเล่ม (ถ้ามี)
0.ใบนัดหมาย วันยื่น visa
1.ใบเสร็จจ่ายค่า visa
2.Checklist รายการเอกสาร
2.Cover Letter
3.Questionare Tourist
4. Application form ใบสมัคร Visa กรอกทางเน็ต
5.ประกันการเดินทาง ครอบคลุมค่ารักษา ค่าห้อง ค่าส่งตัวกลับประเทศ วงเงินมากกว่า 1,500,000 บาท
6.ใบจองตั๋วเครื่องบิน
7.สำเนา passport เล่มปัจจุบันหน้าแรก + ทุกหน้าที่เคยได้ปั๊มตรา visa (ปั๊มแค่ตราเฉยๆก็นับ)
สำเนา passport เล่มเก่าหน้าแรก + ทุกหน้าที่เคยได้ปั๊มตรา visa (ปั๊มแค่ตราเฉยๆก็นับ)

8.สำเนา ใบทะเบียนสมรส + ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ)  ถ่ายสำเนาที่เป็นภาษาไทยมาด้วย
9. จดหมายแนะนำตัวเอง และ sponsor แยกคนละแผ่น  (ภาษาอังกฤษ)

10. ใบรับรองการทำงาน

 • สำหรับพนักงานประจำ/ข้าราชการ ตัวจริง
 • สำหรับเจ้าของธุรกิจ สำเนา ใบรับรองจดทะเบียนบริษัท
 • สำหรับอาชีพอิสระ  หาหลักฐานทุกอย่างที่แสดงว่าเราทำอาชีพนั้นจริงที่มี ชื่อ,รูป เราในนั้น
 • สำหรับอาชีพเกษตรกร  สำเนา สมุดทะเบียนเกษตรกร

11.รูปถ่ายกิจการ (ถ้ามี) / หลักฐานพิสูจน์,รูปถ่าย เกี่ยวกับงานที่ทำ (ภาษาอังกฤษ)

12. ตัวจริงภาษาอังกฤษ หนังสือรับรองการเงิน (Bank Account Confirmation Letter)
13.ตัวจริง + สำเนา Statement สมุดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 – 6 เดือน
14.หลักฐานการเงินอื่นๆ (ถ้ามี)

15.Hotel Confirmation ใบจองโรงแรมทุกวัน
16. ITINERARY แผนการเดินทาง
17. หลักฐานความผูกพันกับประเทศไทย (ถ้ามี)


เอกสารวีซ่าเยี่ยมเยียน Norway 

 • เอกสารราชการต้องแปลภาษาอังกฤษ
 • *สำเนาเอกสารทุกอย่างถ่ายสำเนา 1 ชุด และ เซ็นต์ชื่อให้เหมือนลายเซ็นต์ในพาสปอร์ต

0.ใบนัดหมาย วันยื่น visa (ปริ๊นจาก อีเมลที่ส่งมา ต้องกรอกใบสมัคร+จ่ายเงินทางเน็ตก่อน)
0.Passport เล่มจริง + เล่มเก่าทุกเล่ม (ถ้ามี)

1.ใบเสร็จจ่ายค่า visa (จ่ายทางเน็ตแล้วจะมีให้โหลด)
2.Checklist รายการเอกสาร
2.Cover Letter
3.Questionare Visit
4.ใบสมัคร Visa กรอกทางเน็ต จ่ายเงินแล้วจะมีให้โหลด
5.ประกันการเดินทาง ครอบคลุมค่ารักษา ค่าห้อง ค่าส่งตัวกลับประเทศ วงเงินมากกว่า 1,500,000 บาท
6.ใบจองตั๋วเครื่องบิน

7.สำเนา passport เล่มปัจจุบัน หน้าแรก + ทุกหน้าที่เคยได้ปั๊มตรา visa (ปั๊มแค่ตราเฉยๆก็นับ)
สำเนา passport เล่มเก่า  หน้าแรก + ทุกหน้าที่เคยได้ปั๊มตรา visa (ปั๊มแค่ตราเฉยๆก็นับ)

8.สำเนาใบทะเบียนสมรส/ใบหย่า + ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล + ทะเบียนบ้าน  ถ้ามี (ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ)  ถ่ายสำเนาที่เป็นภาษาไทยมาด้วย

9.จดหมายแนะนำตัวเอง (ภาษาอังกฤษ)

10. ใบรับรองการทำงาน

 • สำหรับพนักงานประจำ/ข้าราชการ ตัวจริง
 • สำหรับเจ้าของธุรกิจ สำเนา ใบรับรองจดทะเบียนบริษัท
 • สำหรับอาชีพอิสระ  หาหลักฐานทุกอย่างที่แสดงว่าเราทำอาชีพนั้นจริงที่มี ชื่อ,รูป เราในนั้น
 • สำหรับอาชีพเกษตรกร  สำเนา สมุดทะเบียนเกษตรกร

11.รูปถ่ายเกี่ยวกับเรื่องงาน ถ่ายตอนทำงาน ถ่ายให้มากที่สุด โดยมีเราอยู่ในรูปด้วย

12. ตัวจริงภาษาอังกฤษ หนังสือรับรองการเงิน (Bank Account Confirmation Letter)
13.ตัวจริง + สำเนา Statement สมุดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 – 6 เดือน รายการล่าสุดไม่เกิน 7 วัน

14.หลักฐานความผูกพันกับประเทศไทย (ถ้ามี) บางอย่างถ้าแปล Eng ได้ก็ดี

15.หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ (สำคัญมาก) หลักฐานที่เชื่อมโยงแสดงว่าเป็นแฟน/ญาติ กันจริง


หลักฐานผู้เชิญ (sponsor)

เอกสารทั้งหมดต้องส่งมา ไปรษณีย์ เท่านั้น ใช้แบบ scan ส่งทาง e-mail หรือ fax ไม่ได้

1. (ตัวจริง+ลายเซ็น) แบบฟอร์มเชิญ (Invitation Form) ใช้แบบฟอร์มที่ทางสถานฑูตกำหนด กรอกเป็นภาษา Norway

2. (สำเนา+เซ็นสำเนา) passport หน้าแรกของผู้เชิญ + หน้า visa (ตราประทับ) ที่เคยมาไทย

 • เอกสารการสมรส ถ้ามี (document of marital status)
 • (ตัวจริง+สำเนา+เซ็นสำเนา) แบบฟอร์มรับรองค่าใช้จ่าย (Guarantee form)

ต้องมีตราประทับจากตำรวจ Norway + สำเนา 1 ฉบับ


รายละเอียดทั้งหมดได้รวบรวมไว้ในอีบุ๊คหมดแล้วครับ อีบุ๊ควีซ่านอร์เวย์

ติดต่อให้ช่วยทำวีซ่า ไลน์ ไอดี jijifree

***ประกันเดินทาง ขอวีซ่า ไม่ผ่าน ขอคืนเงินได้


การเตรียมเอกสาร ยื่นวีซ่าเชงเก้น ประเทศนอร์เวย์ ที่ VFS


วิธีขอวีซ่าเชงเก้นนอร์เวย์ ผ่าน VFS


วิธีขอวีซ่า เชงเก้น นอร์เวย์ Norway หลังโควิด ท่องเที่ยว เยี่ยมเยียน
จบในตอนเดียว

วิธีขอวีซ่า เชงเก้น นอร์เวย์ Norway หลังโควิด ท่องเที่ยว เยี่ยมเยียน จบในตอนเดียว

กลับหน้ารวมลิงค์วิธีขอวีซ่า


สวัสดีค่ะ GoNoGuide มีเป้าหมายที่จะให้ข้อมูลท่องเที่ยวและวีซ่า อย่างเต็มที่ในทุกเรื่องที่เรารู้ เพื่อนๆที่ต้องการสนับสนุนเรา สามารถทำได้ดังนี้

 • เลือกบริการที่ต้องการสนับสนุนเรา
 • GoNoGuide จะได้รับค่าคอมมิชชั่นเล็กๆน้อยๆ โดยที่เพื่อนๆไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่ม สำหรับลิงค์แนะนำโรงแรม เครื่องบิน และประกันต่างๆ
 • กดติดตามช่อง Youtube และ Facebook GoNoGuide

ขอขอบคุณที่สละเวลาอ่านค่ะ


2 thoughts on “วีซ่านอร์เวย์”

 1. วีซ่าติดตามครอบครัวมีโอกาสผ่านไหมค่ะช่วงนี้ คือว่าตัวพี่เองอยู่ที่นอร์เวย์ตอนนี้และได้เดินเรื่องขอวีซ่าให้ลูกสาวอยู่ที่ไทยอายุ10ขวบซึ่งตอนนี้ป้าเค้าดูแลแทนอยู่ เพื่อที่จะได้มาอยู่ที่นอร์เวย์กับแม่ ตอนนี้อยู่ที่ขั้นตอนการแปลเอกสารค่ะ แต่พอมาได้ดูวีดีโอที่บอกว่านอร์เวย์อาจจะอยู่ในกลุ่มร่ำไห้ ฟังแล้วรู้สึกไม่ค่อยสบายใจ เลยอยากจะสอบถามหลายๆช่องทางเผื่อมีใครพอช่วยแนะนำได้บ้างน่ะค่ะ

 2. เห็นในเว็บมีอัพโหลดเอกสารเราต้องอัพโหลดเอกสารผ่านเว็บใช่ไหมค่ะ หรือไปยื่นเอกสารที่ VFS ค่ะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.