วีซ่าอังกฤษ

วีซ่าอังกฤษ

กรอกใบสมัคร นัดหมาย รายการเอกสาร เทคนิคผ่านวีซ่าUK สำหรับขอวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว และเพื่อการเยี่ยมเยียน

วิธีขอวีซ่า UK

1. เช็คก่อนว่าเราต้องทำวีซ่ามั้ย และทำวีซ่าประเภทอะไร https://www.gov.uk/check-uk-visa

2. ตอบคำถามไปตามขั้นตอน แต่ละคนจะไม่เหมือนกัน จึงไม่สามารถนำมาเขียนได้  แต่ไม่ยาก แค่ติ๊กตอบคำถาม แต่จะเป็นภาษาอังกฤษนะ

3. เมื่อได้หน้าสุดท้าย ผลว่าต้องขอวีซ่า ก็จะมีให้คลิ๊กต่อไปเองว่าคุณจะสมัครวีซ่าแบบไหน ก็ติ๊กไปตามที่ต้องการ หาคำว่า Apply

4. การกรอกใบสมัคร จะกรอกในเว็บนั้นเลย หรือเข้าลิงค์นี้ https://www.gov.uk/standard-visitor-visa/apply  สำหรับวีซ่าทั่วไป

5. ถ้าทิ้งไว้เกิน 25 นาที จะถูกล็อคเอาท์ออกทันที

6. กรอกเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด

7. หลังจากกด Start now คือเริ่มกรอกใบสมัคร จะให้กรอกอีเมล์ และตั้งรหัสผ่าน ตรงนี้คนมักพลาดคือ รหัสผ่านจะต้องมี 8 ตัว โดยมีอักษรอย่างน้อย 1 ตัว และสัญลักษณ์ 1 ตัว  เช่น U123456#  หรือ noi01234

8. หลังจากกรอกใบสมัครเสร็จแล้ว จะได้รับอีเมล ให้คลิ๊กไปที่ลิงค์ที่ได้ในอีเมล แล้วใส่พาสเวิร์ดตามที่เคยตั้งไว้

9. ขั้นตอนการนัดหมายจะมีให้อัพโหลดเอกสารด้วยตัวเอง ถ้าไม่ชัวร์อย่าอัพเอง เพราะถ้าอัพผิดกดย้อนกลับจะมีปัญหา หรืออยู่นานเกินก็จะมีปัญหาเช่นกัน ถ้าไม่อยากเสี่ยงก็ต้องไปจ่ายเงินค่าแสกนเอกสารตอนยื่น

10. บริการเสริม มีมากมาย แต่เราไม่จำเป็นต้องจ่ายก็ได้ แต่อาจได้วันยื่นที่ค่อนข้างนาน

11. หลายคนมักมีปัญหาในการนัดหมาย เพราะระบบ error (เป็นที่ระบบของเขา) แนะนำว่าถ้าไม่อยากเสียอารมณ์ก็เสียค่า walk-in ไปเลย

อีบุ๊ควิธีนัดหมาย+รายการเอกสารวีซ่าอังกฤษ


วิธีแก้ปัญหานัดหมายวีซ่าอังกฤษไม่ได้

นัดหมาย UK เมื่อเจอปัญหาล๊อกอินเข้าไม่ได้ มันขึ้นว่า You already login …

 1. เปลี่ยน browser ในคอม หรือย้ายไปลองทำในมือถือ
 2. เปิดหน้า log in ทิ้งไว้ประมาณ 30-45 นาที (เคยลองแล้ว บางครั้งกลายเป็นล็อกอินได้)
 3. ลองปิดหรือ disable โปรแกรม antivirus
 4. ถ้าเข้าได้แล้วจะเจอหน้า ที่มีช่อง GWF number กับ อีเมลเรา และมีปุ่ม submit ข้างใต้ แต่กดยังไงมันก็ไม่ยอมเปลี่ยนหน้า ให้ติ๊ก คำว่า track pending … ใต้ปุ่ม submit แล้วกด continue
 5. รีบไปต่อให้เร็วที่สุด เพราะถ้าอยู่นานเกิน จะโดนเด้งออก กลับเข้ามาใหม่ยาก แต่ระวังบริการเสริมpremium lounge ที่ยัดมาให้ด้วย

นัดหมาย UK เมื่อเจอปัญหาปัญหา log in ไม่ได้ ขึ้นว่า An error occur…

(หลังกดต่อมาจากเว็บกรอกใบสมัคร จะถูกบังคับให้ตั้งpasswordใหม่ พร้อมกรอกOTPที่ส่งไปในอีเมล แต่พอกรอกแล้วทั้ง OTP และตั้งพาสใหม่ กลับขึ้น error)

 1. รีสตาร์ทเครื่อง
 2. ปิด antivirus
 3. เปลี่ยน web browser ไปใช้อันอื่น ที่ไม่ใช่ chrome เช่น internet explorer
 4. พาสใหม่ให้ตั้งแค่ 8-9ตัวอักษร เช่น khobpbt0#
 5. ถ้าเข้าได้แล้วให้รีบนัดให้จบในครั้งเดียว อย่าอ่านนาน ถ้าโดนเด้งออก อาจจะ log in ใหม่มีปัญหา

สุดท้าย ถ้าไม่ได้ ก็ต้อง walk-in จ่ายค่าธรรมเนียม ถ้า walk-in ในเวลาราชการจะเสียน้อยกว่า walk-in นอกเวลาราชการ
ถ้าจะ walk-in ไม่ต้องทำอะไร ถือเอกสารเข้าไปได้เลย

.


รายการเอกสารขอวีซ่าอังกฤษ UK

 • ใบนัดหมาย วันยื่น visa ต้องนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น จองจากระบบของ VFS
 • Passport
 • รูปถ่ายติด VISA ถ่ายได้ที่ VFS ตอนวันยื่นวีซ่า รูปถ่ายหน้าตรง พื้นหลังสีขาว ไม่มีลวดลาย ขนาด 45×35 มิลลิเมตร (หรือขนาดประมาณ 2 นิ้ว x 2 นิ้ว) ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป

1.ใบเสร็จจ่ายค่า visa ค่าวีซ่า

2.Checklist รายการเอกสาร https://www.vfsglobal.co.uk/thailand/thai/document_checklist.html

3. Application form ใบสมัคร Visa กรอกทางเน็ต

4.หลักฐานของ Sponsor (แฟน ญาติ เพื่อน) (เฉพาะเยี่ยมเยียน)

5.ใบจองตั๋วเครื่องบิน (จองแบบยกเลิกได้)

6. ITINERARY แผนการเดินทาง  (เฉพาะท่องเที่ยว) เอาแบบคร่าวๆว่าไป วันที่ไป ไปเมืองไหน พักเมืองไหน ก็พอ

7.หลักฐานการทำงาน
7.1 จดหมายแนะนำตัวเอง (ภาษาอังกฤษ)
7.2 ใบรับรองงาน / ใบจดทะเบียนการค้า

8. หลักฐานการเงิน  
8.1 ใบรับรองการเงินจากธนาคาร
8.2. สำเนา book bank ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ ปริ๊นจาก i-banking ได้

9. หลักฐานการเงินอื่นๆ (ถ้ามี)

      – สำเนา โฉนดที่ดิน, ใบรับรองพอร์ตหุ้น , ใบกองทุน

10. Hotel Confirmation ใบจองโรงแรมทุกวัน (สำหรับวีซ่าท่องเที่ยว)

11.สำเนาเอกสารราชการส่วนตัว ใบทะเบียนสมรส /หย่า , ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล , ทะเบียนบ้าน (ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ)

12. หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ (สำคัญมาก) (เฉพาะวีซ่าเยี่ยมเยียน)

13. หลักฐานแสดงว่าจะกลับมาที่ประเทศไทยแน่นอน

รายการเอกสารขอวีซ่าอังกฤษอย่างละเอียด

———————————–

อธิบายเพิ่มเติม

 • กรณีที่เป็นคู่สมรส สามารถใช้บัญชีของสามี หรือภรรยาได้ แต่ต้องมีทะเบียนสมรสยืนยัน
 • กรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส ต้องมีจดหมายรับรองเป็นภาษาอังกฤษว่า สมรสแต่ไม่ได้จดทะเบียนและเซ็นต์ชื่อรับรองทั้ง 2 ท่าน กรณีที่ผู้เดินทางไม่ได้ทำงาน และคู่สมรสไม่ได้เดินทางด้วย ต้องแนบบัตรประชาชน ทะเบียนบ้านและหลักฐานการทำงานของคู่สมรสด้วย
 • กรณีรับรองญาติพี่น้อง ต้องแนบจดหมายรับรองที่แสดงความเกี่ยวข้องกัน ซึ่งสามารถพิมพ์ได้เองและเซ็นต์รับรองโดยเจ้าของบัญชีมาพร้อมแนบสมุดบัญชีเล่มที่ใช้รับรองมาด้วย
 • กรณีไปเยี่ยมและพักอาศัยอยู่กับญาติ ต้องออกจดหมายเชิญ ซึ่งในเรื่องความ ต้องระบุถึง ชื่อ-นามสกุล ผู้เชิญ สถานที่พัก ระยะเวลาในการพำนัก พร้อมแสดงหนังสือเดินทางของผู้เชิญ และหลักฐานแสดงทีอยู่อย่างชัดเจน
 • กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา มารดา หรือเดินทางไปกับบิดา มารดาท่านใดท่านหนึ่งจะต้องทำจดหมายยินยอม จากทางอำเภอ โดยที่บิดามารดา จะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขตโดยมีนายอำเภอ หรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อและตราประทับจากทางราชการอย่างถูกต้อง

สุดยอดเทคนิคพิชิตวีซ่าเยี่ยมเยียนอังกฤษ UK

 • สถานทูต UK จะให้ความสำคัญมากกับเรื่องการเงินของเรา และของผู้เชิญ ว่าต้องมีเพียงพอจะใช้จ่ายในช่วงที่ไปเยี่ยมเยียน
 • ผู้เชิญไม่ควรกรอกจำนวนเงินที่จะออกค่าใช้จ่ายให้เรา เกิน 30% ของเงินทั้งหมดที่ผู้เชิญแสดงในหลักฐานการเงิน
 • ผู้เชิญต้องส่งหลักฐานการเงินด้วย เพราะอังกฤษไม่มีใบการันตี จะดูจากเอกสารโดยตรง
 • รายละเอียดอื่นๆดูในวิดีโอ และ อีบุ๊ควีซ่าอังกฤษ


***ประกันเดินทาง ขอวีซ่า ไม่ผ่าน ขอคืนเงินได้วิธีขอวีซ่าอังกฤษ | วีซ่า UK (Part 1/3) | ภาพรวมวิธีขอวีซ่าอังกฤษ | วีซ่า UK (Part 2/3) | วิธีเตรียมเอกสาร


วิธีขอวีซ่าอังกฤษ | วีซ่า UK (Part 3/3) | วิธีกรอกใบสมัคร วิธีนัดหมายยื่นวีซ่าอังกฤษ UK อัพเดทปี 2019 


วิธีอ่านใบวีซ่าอังกฤษ UK 


ยัดเงินก้อน ขอวีซ่า ระวังถูกปฏิเสธวีซ่า (อัพเดท)


สุดยอดเทคนิคพิชิตวีซ่าเยี่ยมเยียนอังกฤษ UK


สรุปวิธีการขอวีซ่าอังกฤษ (UK) แบบย่อ

สรุปวิธีการขอวีซ่าอังกฤษ (UK) แบบย่อ


กลับหน้าหลัก รวมลิงค์วิธีขอวีซ่า

สวัสดีค่ะ GoNoGuide มีเป้าหมายที่จะให้ข้อมูลท่องเที่ยวและวีซ่า อย่างเต็มที่ในทุกเรื่องที่เรารู้ เพื่อนๆที่ต้องการสนับสนุนเรา สามารถทำได้ดังนี้

 • เลือกบริการที่ต้องการสนับสนุนเรา
 • GoNoGuide จะได้รับค่าคอมมิชชั่นเล็กๆน้อยๆ โดยที่เพื่อนๆไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่ม สำหรับลิงค์แนะนำโรงแรม เครื่องบิน และประกันต่างๆ
 • กดติดตามช่อง Youtube และ Facebook GoNoGuide

ขอขอบคุณที่สละเวลาอ่านค่ะ


One thought on “วีซ่าอังกฤษ”

 1. ได้วีซ่าอังกฤษ 6เดือน แต่เดินทางไม่ได้ติดช่วงโควิต จะหมดกันยานี้ ไม่ทราบขอต่อฟรีได้ไหม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.