วีซ่าอเมริกา

วีซ่าอเมริกา

วิธีขอวีซ่าอเมริกา กรอกใบสมัคร นัดหมาย ชำระค่าธรรมเนียม รายการเอกสาร คำแนะนำในการขอวีซ่าอเมริกา วีซ่าอเมริกา ผ่านยากเพราอะอะไร

ภาพรวมการขอวีซ่าอเมริกา

(ประเภทวีซ่าชั่วคราว B1,B2)

วีซ่าชั่วคราว คือ สำหรับนักท่องเที่ยว นักธุรกิจ นักเรียน หรือผู้มาทำงานที่ต้องการพำนักในประเทศสหรัฐอเมริกา ในช่วงระยะหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างเป็นการเฉพาะ

ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าชั่วคราวส่วนใหญ่ จะต้องแสดงให้เจ้าหน้าที่กงสุลเห็นว่ามีความผูกพันอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศที่พำนักของตนเอง และจะต้องแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะเดินทางออกนอกประเทศสหรัฐอเมริกาภายหลังจากการพำนักชั่วคราวนั้นได้สิ้นสุดลง

การกรอกใบสมัคร

 1. เข้าหน้าเว็บ https://www.ustraveldocs.com/th_th/
 2. เลือก ยื่นคำร้องขอวีซ่า
 3. กดที่ลิงค์คำว่า กรอกแบบฟอร์ม DS-160  โดยไม่ต้องมีการสมัครสมาชิก
 4. กรอกแบบฟอร์ม DS-160 และยื่นแบบฟอร์มผ่านระบบออนไลน์ (กรอกเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)
 5. อัพโหลดรูปถ่ายที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (อยู่ในขั้นตอนการกรอกใบสมัคร)
 6. เมื่อกรอกแบบฟอร์ม DS-160 เสร็จสมบูรณ์แล้ว จะมีหน้ายืนยันเป็นบาร์โค้ดที่มีตัวอักษรและตัวเลข ให้ปริ๊นท์หน้านี้ และนำเอกสารนี้ติดตัวมาในวันสัมภาษณ์วีซ่า
 7. อย่าลืมเก็บสำเนา DS-160 นี้ไว้ในอีเมลด้วย จะได้ไฟล์เป็น PDF

คำเตือน

 • หากพักการกรอกใบสมัครเกิน 20 นาที ระบบจะแจ้งเตือนว่าหมดเวลา จะต้องเริ่มกรอกใหม่ตั้งแต่ต้น ดังนั้นระหว่างการกรอกใบสมัคร ควรกดเซฟเป็นไฟล์ลงในคอมพิวเตอร์อยู่เรื่อยๆ

การนัดหมายวีซ่าอเมริกา

 1. การนัดหมาย กับการกรอกใบสมัคร จะแยกส่วนกัน โดยการนัดหมายต้องสมัครสมาชิกก่อน แต่การกรอกใบสมัคร เข้ากรอก DS-160 ได้เลย
 2. การนัดหมายให้เข้าเว็บ http://www.ustraveldocs.com/th_th/index.html เลือก เข้าสู่ระบบ หรือ Login
 3. หรือเข้าโดยตรงที่เว็บนี้ https://cgifederal.secure.force.com/?language=Thai&country=Thailand
 4. สมัครสมาชิกก่อนโดยเลือกที่ ผู้ใช้ใหม่? หรือ New User ด้านล่าง
 5. เข้าสู่ระบบด้วย user/pass ที่สมัคร
 6. เลือกเมนู ปรับปรุงโพรไฟล์ เพื่อใส่ข้อมูลส่วนตัว ซึ่งข้อมูลนี้จะถูกเอาไปเติมตอนนัดให้อัตโนมัติ
 7. เลือกเมนู นัดสัมภาษณ์วีซ่า ทำตามขั้นตอน
 8. เลือก วีซ่าอื่นๆ  หน้าถัดมาเลือก วีซ่าท่องเที่ยว/เยี่ยมเยียน B-2
 9. จากนั้นจะขึ้นหน้าให้กรอกข้อมูลส่วนตัว ส่วนนี้ต้องกรอกหมายเลขใบสมัคร DS160 ขึ้นต้นด้วย AA..
 10. หน้าถัดมาเลือก เพิ่มผู้สมัครที่เป็นบุตร (ทำไมใช้คำนี้ก็ไม่รู้แต่เลือกไปเถอะ) เพื่อเพิ่มชื่อคนอื่น กรณีที่ไปสัมภาษณ์พร้อมกันหลายคน
 11. ไปตามขั้นตอน จนถึงหน้ารายละเอียดการชำระเงิน ระบบจะสรุปยอดค่าวีซ่ามาให้ ต้องชำระเงินก่อนถึงจะนัดหมายได้  ระบบจะขึ้นวิธีชำระเงินมา 2 วิธี
  – โอนเงิน online ไปที่อเมริกา จะเสียค่าโอน และระบบธนาคารที่ใช้ต้อง support
  – ชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา ไม่เสียค่าธรรมเนียม
 12. จากข้อ 11 ถ้าเลือกวิธีโอนเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรี คลิ๊กที่ ชำระเป็นเงินสด  ระบบจะขึ้นหน้าใบคำแนะนำการชำระเงินมาให้
  แนะนำว่าให้ชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีฯดีกว่า

 จะมีเอกสารสำคัญ 2 อย่างที่ต้องปริ๊นเก็บเอาไว้

 • ใบคำแนะนำการชำระเงิน ซึ่งจะมี ตัวเลข 3 ชุดบอกไว้ ซึ่งจะใช้ตอนชำระเงิน คือ Receipt number , Virtual Account ID , CGI Reference Number
 • แบบฟอร์มการชำระเงิน ผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา (จะมีลิ้งก์ให้กดโหลดในหน้า ใบคำแนะนำการชำระเงิน) ต้องใช้ยอดเงินค่าวีซ่า , Virtual Account ID , CGI Reference Number จากใบแรกมากรอก

13. ปริ๊นเอกสาร 2 ใบนี้ นำไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยาได้ทุกสาขา  แล้วจะได้ใบเสร็จจากธนาคารมา ให้เก็บไว้ห้ามหายเด็ดขาด ไม่สามารถขอใหม่ได้ ควรถ่ายรูปเก็บไว้ด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม วิธีนัดหมายวีซ่าอเมริกา


รายการเอกสาร Visa USA B1,B2

** ไม่ต้องแปลเอกสาร , ไม่บังคับซื้อประกันการเดินทาง , ไม่ต้องมีตั๋วเครื่องบิน

 1. ใบนัดหมายวันยื่นวีซ่า  ต้องนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น
 2. ใบ confirm page DS-160 (หน้า confirmใบสมัครวีซ่าที่กรอกออนไลน์ )
 3. ใบเสร็จจ่ายค่าวีซ่า 160 USD ประมาณ 5600 บาท
 4. Passport เล่มจริง + สำเนาทุกหน้ารวมทั้งหน้าที่มีตราปั๊ม หรือสติ๊กเกอร์วีซ่าของประเทศอื่นๆ
 5. Passport เล่มเก่าทุกเล่ม (ถ้ามี) + สำเนาทุกหน้ารวมทั้งหน้าที่มีตราปั๊ม หรือสติ๊กเกอร์วีซ่าของประเทศอื่นๆ
 6. รูปถ่ายที่เคยนำมาอัพโหลดตอนกรอกใบสมัคร  ให้นำมาด้วย 2-3 ใบ

ข้อ 1-6 เป็นเอกสารพื้นฐานที่ต้องมีข้อ 7-13 เป็นเอกสารเพิ่มเติม แล้วแต่เคสของแต่ละคน รายละเอียดเพิ่มเติม รายการเอกสารขอวีซ่าอเมริกา


คำแนะนำจากประสบการณ์ในการขอวีซ่าอเมริกา

ในเว็บสถานทูตเขียนชัดเจนว่า ทางผู้พิจารณาจะสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าผู้สมัครทุกคนมีเจตนาหนีวีซ่า จนกว่าผู้สมัครจะพิสูจน์ตัวเองได้ว่าไม่มีเจตนาดังกล่าว

http://www.ustraveldocs.com/th_th/th-gen-faq.asp#qlistrefuse

ซึ่งไม่มีใครฟันธงได้ว่า หลักฐานพิสูจน์ตัวเองว่าไม่มีเจตนาหนีวีซ่ามันคืออะไร  จริงๆแล้วผู้สัมภาษณ์จะใช้วิจารณญาณของตัวเองในการตัดสิน ซึ่งพวกเขาเป็นผู้ที่มีความชำนาญสูงและได้รับการฝึกมาอย่างดี

ดังนั้น ในเมื่อเราทำทุกอย่างถูกต้อง และบริสุทธิ์ใจแล้ว สุดท้ายจงยอมรับคำตัดสิน ไม่ว่าจะผ่านหรือไม่ เพราะอย่าลืมว่า เราเป็นคนขอเข้าประเทศเขา เขามีสิทธิให้ผ่านหรือไม่ก็ได้   สิ่งที่เราทำได้ อ๊อบขอสรุปไว้ดังนี้ (อ่านในอีบุ๊ค วิธีขอวีซ่าอมริกา จะอธิบายเคสที่มีโอกาสผ่าน และไม่ผ่านสูง)

แบ็คกราวน์เราเปลี่ยนไม่ได้ ถ้าคิดว่ากรอกใบสมัครถูกต้องแล้วสิ่งที่ทำได้มากที่สุดคือ การสัมภาษณ์ ซึ่งเราต้องแสดงความมั่นใจ ถ้าเราพูดความจริง และเคลียร์ ไม่แอบแฝง มันจะทำให้เราพูดอย่างมั่นใจจากใจจริง

บางคนผ่านแบบงงๆ บอกว่ายังไม่รู้จะไปไหน ไปเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้ แค่ขอไว้ก่อน มีเงินค่อยไป ตอบภาษาไทย แค่นี้ก็ยังผ่าน
วิธีขอวีซ่าอเมริกา Part1 | สรุปภาพรวม ยากมั้ย เริ่มต้นยังไง


วิธีขอวีซ่าอเมริกา Part2 | การเตรียมเอกสาร


วิธีขอวีซ่าอเมริกา Part3 | วิธีกรอกใบสมัคร DS160


วิธีขอวีซ่าอเมริกา Part4 | นัดหมาย


วิธีขอวีซ่าอเมริกา Part5 | สัมภาษณ์


วิธีขอวีซ่าอเมริกา Part6 | คำแนะนำในวันยื่นวีซ่า


ขอวีซ่าอเมริกา ใช้เกณฑ์อะไรตัดสิน (ไม่รับประกันความถูกต้อง)


อย่าขอวีซ่าอเมริกา ถ้าคุณยังไม่มีคุณสมบัตินี้ 


วิธีต่ออายุวีซ่าอเมริกา | Visa Tips 113


เตรียมใจก่อนสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกา (B1/B2) วีซ่าไม่ผ่านเพราะอะไร


กรณีศึกษา วีซ่าอเมริกา แบบไหนผ่าน แบบไหนไม่ผ่าน และ เคล็ดลับเพิ่มโอกาสผ่าน

วีซ่าอเมริกา แบบไหนผ่าน แบบไหนไม่ผ่าน และ เคล็ดลับเพิ่มโอกาสผ่าน

วิธีขอวีซ่าอเมริกา B1/B2 กรอกใบสมัคร DS-160 , นัดหมาย , ต่ออายุ (ตอนเดียวจบ)


eTA ฟรีวีซ่าเข้าแคนาดา ใครได้รับสิทธ์นี้บ้าง และ วิธีกรอก eTA

ดูยูทูปที่ลิงค์นี้ https://youtu.be/jg-P6g1ATto

eTA ย่อมาจาก Electronic Travel Authorization เป็นการขอสิทธิ์ในการเข้าแคนาดาโดยไม่ต้องขอวีซ่า

ผู้ที่ได้รับสิทธิ์นี้คือ

– พาสปอร์ตไทยที่มีวีซ่าอเมริกาที่ยังไม่หมดอายุ หรือ เคยมีวีซ่าแคนาดาหมดอายุแล้วไม่เกิน 10 ปี

– เข้าแคนาดาแบบระยะสั้น ไม่เกิน 6 เดือน

– เข้าทางอากาศเท่านั้น


ต่อเครื่อง อเมริกา ต้องขอวีซ่ามั้ย


วิดีโอข้อมูลเกี่ยวกับอเมริกา


กลับหน้ารวมลิงค์วิธีขอวีซ่า


สวัสดีค่ะ GoNoGuide มีเป้าหมายที่จะให้ข้อมูลท่องเที่ยวและวีซ่า อย่างเต็มที่ในทุกเรื่องที่เรารู้ เพื่อนๆที่ต้องการสนับสนุนเรา สามารถทำได้ดังนี้

 • เลือกบริการที่ต้องการสนับสนุนเรา
 • GoNoGuide จะได้รับค่าคอมมิชชั่นเล็กๆน้อยๆ โดยที่เพื่อนๆไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่ม สำหรับลิงค์แนะนำโรงแรม เครื่องบิน และประกันต่างๆ
 • กดติดตามช่อง Youtube และ Facebook GoNoGuide

ขอขอบคุณที่สละเวลาอ่านค่ะ


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.