วีซ่าเยี่ยมเยียน

วีซ่าเยี่ยมเยียน

วีซ่าเยี่ยมเยียน วิธีขอวีซ่า ใช้ได้กับประเทศส่วนใหญ่ (ยกเว้นอเมริกา) ต้องมีใบการันตีมั้ย ทำใบการันตีที่ไหน เอกสารผู้เชิญใช้อะไรบ้าง รายการเอกสารขอวีซ่า


ประเทศใดบ้างที่ต้องขอ หนังสือรับรองค่าใช้จ่าย /
ใบการันตี / หนังสือเชิญจากทางการ

ประเทศที่ทางการ ไม่มีให้ทำ

*** กลุ่มนี้ บางประเทศ โอกาสผ่านน้อย ผู้เชิญควรเตรียมเอกสาร จดหมายเชิญ/ การงาน/ การเงินให้มากที่สุด (ยกเว้นอเมริกาแทบไม่ดูเอกสารผู้เชิญเลย) ***

 • อเมริกา
 • อังกฤษ
 • ออสเตรเลีย
 • ไอร์แลนด์
 • แคนาดา
 • สวิสเซอร์แลนด์
 • ฟินแลนด์
 • เอสโตเนีย

ประเทศในกลุ่มข้างต้น ไม่ต้องทำใบการันตี เพราะทางการประเทศเขาไม่มีให้ทำ ดังนั้นต้องเขียนจดหมายเชิญขึ้นมาเอง และส่งหลักฐานการเงิน การงาน ตามรายการเอกสารที่ให้ไป

ประเทศที่ ทางการมีให้ทำ หนังสือรับรองค่าใช้จ่าย / ใบการันตี

* ต้องมีตราปั๊มจากทางการรับรอง และส่งตัวจริงมาทางไปรษณีย์เท่านั้น
* ติดต่อทำได้ที่หน่วยงานราชการในเมืองที่ผู้เชิญอาศัยอยู่
* การทำใบการันตีคือการที่ผู้เชิญได้ส่งหลักฐานทั้งหมดให้ทางการตรวจสอบแล้วจึงได้ใบการันตีนี้มา
* กลุ่มนี้จะมีโอกาสผ่านสูงค่อนข้างสูง เพราะมีการรับรองจากราชการ แต่ก็ควรเตรียมเอกสารการเงินมาเผื่อ ส่วน จม.เชิญ (ที่เขียนเอง) ไม่บังคับแต่ถ้าทำมาด้วยจะดีมาก

ชื่อเรียกใบการันตีของแต่ละประเทศ สถานที่ติดต่อทำ

 • เยอรมนี ; Verpflichtungserklärung
  ติดต่อทำที่ Immigration office (Ausländerbehörde)
 • ออสเตรีย ; Elektronische Verpflichtungserklärung (EVE)
  ติดต่อทำที่ สถานีตำรวจ
 • ฝรั่งเศส ; Attestation d’accueil
  ติดต่อทำที่ศาลากลางจังหวัด(Mairie)
 • นอร์เวย์ ;  Guarantee Form และ Invitation Form
  ติดต่อทำที่ สถานีตำรวจ
 • เบลเยี่ยม ;  Guarantee Letter และ Family Composition  
  ติดต่อทำที่ Municipality (เทศบาล)
 • เนเธอร์แลนด์ ;  Proof Of Sponsorship and/or private accommodation  
  ติดต่อทำที่ Dutch Municipality
 • ลักเซมเบิร์ก ; Engagement de prise en charge (หนังสือค้ำประกัน)
  ติดต่อทำที่กระทรวงการต่างประเทศและยุโรป (ministère des affaires étrangères et européennes)      
 • สเปน ; Invitation form (Yellow Paper)
  ติดต่อทำที่ สถานีตำรวจ (Policia Nacional)
 • โปรตุเกส ; Termo de responsabilidade
  ติดต่อทำที่ศาลากลางจังหวัด (Townhall)
 • เช็ก ; Invitation form  
  ติดต่อทำที่สถานีตำรวจ         
 • สโลวาเกีย ; Original official invitation 
  ติดต่อทำที่สถานีตำรวจ    
 • ฮังการี ; Letter of Invitation ติดต่อทำที่ Immigration office  
 • กรีซ ; Invitation Letter เขียนจดหมายเชิญเอง แล้วส่งให้สถานีตำรวจ รับรองและผู้เชิญต้องส่งมาที่สถานทูตในไทยก่อนที่ผู้ยื่นจะขอวีซ่า               

ประเทศที่ แค่กรอกฟอร์ม หนังสือรับรองค่าใช้จ่าย / ใบการันตี

* ไม่ต้องมีตราปั๊มจากทางการ แค่กรอกฟอร์ม+เซ็นชื่อแล้วส่งมาให้ผู้สมัคร ไม่ต้องส่งให้ทางการตรวจสอบ
* กลุ่มนี้ถ้าเป็นไปได้ ผู้เชิญควรทำ จดหมายเชิญ/ หลักฐานการงาน/ หลักฐานการเงิน มาเพิ่มด้วย
* ผู้เชิญของประเทศกลุ่มนี้ มักคิดว่าทำฟอร์มเชิญให้แล้ว เลยไม่ค่อยเตรียมอย่างอื่นให้ แต่อย่าลืมว่าฟอร์มเชิญของประเทศกลุ่มนี้ ไม่ได้มีการรับรองจากทางการ แปลว่าทางการยังไม่ได้ตรวจสอบการเงินผู้เชิญ

 • สวีเดน ; แบบฟอร์ม Appendix E
 • เดนมาร์ค ; แบบฟอร์ม VU2
 • ไอซ์แลนด์ ; แบบฟอร์ม UTL (Útlendingastofnun)
 • อิตาลี ; แบบฟอร์ม Dichiarazione Garanzia
 • นิวซีแลนด์ ; แบบฟอร์มสนับสนุน INZ1025

รายการเอกสารผู้เชิญ วิธีเขียนจดหมายเชิญ วีซ่าเยี่ยมเยียน (ภาษาอังกฤษ)


สรุปการเตรียมเอกสารขอวีซ่าเยี่ยมเยียน

เอกสารของผู้เชิญ (Sponsor)

* สำเนาเอกสารทุกอย่าง เซ็นให้เหมือนที่เซ็นต์ในพาสปอร์ตด้วย

1. สำเนา Passport
2. หนังสือรับรองความรับผิดชอบและค่าใช้จ่าย
3. จดหมายเชิญ (Sponsor Letter)

จดหมายเชิญคือ จดหมายที่อธิบายเหตุผลว่า ทำไมผู้เชิญถึงอยากให้เราไปเยี่ยมที่ประเทศเค้า รู้จักกันได้อย่างไร ยินดีจะออกค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ค่าที่พัก รวมถึงการส่งตัวกลับมาประเทศไทย

วิธีเขียนจดหมายแนะนำตัว + จดหมายเชิญ

หลักฐานการเงิน * บางสถานฑูตจะให้เตรียมเอกสารส่วนนี้ด้วย

4. สำเนา Book Bank Statement
5. สำเนา หนังสือรับรองการเป็นผู้รับบำนาญ (ถ้ามี)
6. สำเนาหลักฐานการเงินอื่น

กรณีที่มีใบการันตีแล้ว หลักฐานการเงินอาจไม่จำเป็น แต่ถ้าผู้เชิญยินดีส่งให้ ก็จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือมากขึ้น
กรณีที่ประเทศไหนไม่มีการทำใบการันตี หลักฐานการเงินก็จำเป็นต้องส่ง

7. ตัวจริง จดหมายรับรองเงินเดือนจากนายจ้างหรือใบรับรองงาน หรือ ทะเบียนการค้า หรือ หนังสือจดทะเบียนบริษัท

รายการเอกสาร ขอวีซ่าเยี่ยมเยียน (visit visa) ใช้ได้ทุกประเทศ


เอกสารของผู้สมัคร

* สำเนาเอกสารทุกอย่าง เซ็นให้เหมือนที่เซ็นต์ในพาสปอร์ตด้วย

1. แบบฟอร์มขอวีซ่าจากเว็บสถานฑูต + รูปถ่าย
2. ตัวจริง และ สำเนาพาสปอร์ต
3. สำเนา ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) , สำเนาทะเบียนบ้าน , สำเนาบัตรประชาชน
4. หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ (สำคัญมาก)
5. หลักฐานแสดงว่าจะกลับมาที่ประเทศไทยแน่นอน
6. จดหมายแนะนำตัว (ภาษาอังกฤษ)
7. หลักฐานการเงิน
– สำเนา หน้าสมุดบัญชีธนาคาร (Statement) ย้อนหลัง 3-6 เดือน
– ตัวจริง หนังสือรับรองการเงินไปติดต่อทำได้ที่ธนาคารที่มีบัญชี
8. หลักฐานการทำงาน ใบรับรองงาน/ทะเบียนการค้า
9. ใบจองตั๋วเครื่องบิน (เอาแต่ใบจองยังไม่ต้องจ่ายก่อน)
10. ประกันการเดินทาง


บทความนี้เป็นข้อมูลสรุปคร่าวๆ สำหรับคนที่มีแบ็คกราวน์น่าเชื่อถืออยู่แล้ว คงไม่ต้องกังวลอะไรมาก แต่สำหรับคนที่ไม่มั่นใจในแบ็คกราวน์ตนเอง สามารถอ่านจากอีบุ๊คเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์นี้ รายการเอกสารผู้เชิญ วิธีเขียนจดหมายเชิญ วีซ่าเยี่ยมเยียน (ภาษาอังกฤษ)

ติดต่องานเกี่ยวกับวีซ่าที่ ไลน์ ไอดี jijifree

***ประกันเดินทาง ขอวีซ่า ไม่ผ่าน ขอคืนเงินได้


รวมวิดีโอ วิธีขอวีซ่าเยี่ยมเยียน

วิธีการเตรียมเอกสาร ขอวีซ่าเชงเก้น วีซ่าเยี่ยมเยียน
รายการเอกสาร ขอวีซ่าเยี่ยมเยียน (visit visa) ใช้ได้ทุกประเทศ


การเตรียมเอกสารฝ่ายผู้เชิญ | วีซ่าเยี่ยมเยียน
(เอกสารผู้เชิญภาษาอังกฤษส่งให้ผู้เชิญฝรั่งดู) Documents for Visit Visa Sponsor Prepare

วีซ่าเยี่ยมเยียน ไม่เคยเจอหน้าผู้เชิญเลย วีซ่าจะผ่านมั้ย
วีซ่าเยี่ยมเยียน ผู้เชิญต้องส่งหลักฐาน การงาน การเงิน มั้ย
วีซ่าเยี่ยมเยียน รูปความสัมพันธ์กับผู้เชิญ สำคัญอย่างไร

วิธีเขียนจดหมายเชิญ เพื่อขอวีซ่า | วีซ่าเยี่ยมเยียน | Sponsor Letter
ขอวีซ่าเยี่ยมเยียน มีแค่จดหมายเชิญ พอมั้ย? ทำไมตัองทำหนังสือรับรองค่าใช้จ่่าย?
วิธีเขียนจดหมายรับรองความสัมพันธ์ สำหรับขอวีซ่า

วีซ่าเยี่ยมเยียน ต้องมีใบการันตีมั้ย
วีซ่าเยี่ยมเยียน มีแค่ใบการันตีพอมั้ย
วีซ่าท่องเที่ยว กับ วีซ่าเยี่ยมเยียน ต่างกันยังไง 

เที่ยว…เก๊ ขอวีซ่าเที่ยว แต่ไปค้างบ้านแฟน ได้มั้ย
เทคนิคพิชิตวีซ่าเยี่ยมเยียน

ซื้อประกันเดินทางที่ไทย ถูกกว่าเยอะ ใช้ขอวีซ่าได้
วีซ่าเยี่ยมเยียน เดนมาร์ก คนถูกเชิญยังต้องมีเงินเป็นแสน 

วีซ่าเยี่ยมเยียน ถ้ามีผู้เชิญการันตีให้แล้ว ผู้ยื่นต้องมีรายได้มั้ย

สวัสดีค่ะ GoNoGuide มีเป้าหมายที่จะให้ข้อมูลท่องเที่ยวและวีซ่า อย่างเต็มที่ในทุกเรื่องที่เรารู้ เพื่อนๆที่ต้องการสนับสนุนเรา สามารถทำได้ดังนี้

 • เลือกบริการที่ต้องการสนับสนุนเรา
 • GoNoGuide จะได้รับค่าคอมมิชชั่นเล็กๆน้อยๆ โดยที่เพื่อนๆไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่ม สำหรับลิงค์แนะนำโรงแรม เครื่องบิน และประกันต่างๆ
 • กดติดตามช่อง Youtube และ Facebook GoNoGuide

ขอขอบคุณที่สละเวลาอ่านค่ะ


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.