สรุปประวัติเยอรมนี

สรุปประวัติเยอรมนี

สรุปประวัติเยอรมนี เรียงลำดับเหตุการณ์ตามปีค.ศ. เพื่อความเข้าใจคร่าวๆ  สรุปประวัติเยอรมนี หน้านี้สรุปมาจาก ประวัติเยอรมนี อย่างยาว ใครสนใจตามไปอ่านได้นะคะ


 

509 ปีก่อนคริสตกาล – ศตวรรษที่ 1 ก่อนคริสกาล   กำเนิดสาธารณรัฐโรมัน

100 ปีก่อนคริสตกาล  กลุ่มชนเจอร์แมนิกรุกเข้าชายแดนสาธารณรัฐโรมัน

ประมาณศตวรรษที่1   กำเนิดจักรวรรดิโรมัน

 

จักรวรรดิโรมันถูกแบ่ง

จักรวรรดิโรมันตะวันตก  (ค.ศ.286- ค.ศ.476)

ย้ายเมืองหลวงจากกรุงโรม ไปเมดิโอลานัม (หรือที่มิลานในปัจจุบัน)  และย้ายอีกทีไปที่ราเวนนา

จักรวรรดิโรมันตะวันออก หรือเรียกอีกชื่อได้ว่า จักวรรดิไบแซนไทน์ (ค.ศ.330 – ค.ศ.1453)

ตั้งเมืองหลวงที่คอนสแตนติโนเปิล (ตุรกีในปัจจุบัน)

 

ค.ศ.481 – ค.ศ.814  ชาวแฟรงก์เรืองอำนาจ ขยายอาณาเขต

 

ค.ศ.800  พระสันตปาปารับรอง พระเจ้าชาร์เลอมาญ ในฐานะ “จักรพรรดิแห่งชาวโรมัน”

มีพิธีสวมมงกุฏ ณ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ในกรุงโรม

ค.ศ.962 พระเจ้าออตโต ได้รับการสวมมงกุฏจากพระสันตะปาปา เป็นจักรพรรดิออตโตที่1 (Otto I) ขึ้นเป็นจักรพรรดิองค์แรก แห่ง “จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์”

 

ค.ศ.962 – ค.ศ.1806  จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ถูกตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ

ในช่วงแรกๆจะเรียกว่า “ราชอาณาจักรแห่งชาวแฟรงก์ตะวันออก”  หรือ  “อาณาจักรแฟรงก์”

ต่อมามีชื่ออย่างเป็นทางการคือ “จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์แห่งชาติเยอรมัน”

 

ค.ศ.1033 จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ผนวกรวมกับราชอาณาจักรเบอร์กันดี

ต่อมา จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ก็ผนวกรวมกับโบฮีเมียอีก

แคว้นโบฮีเมีย  เลื่อนสถานะเป็น ราชอาณาจักรโบฮีเมีย

ต่อมา ก็กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิออสเตรีย

ต่อมา ก็กลายเป็น จักรวรรดิออสเตรีย-อังการี

ต่อมาก็ล่มสลายลง กลายเป็น สาธารณรัฐเชคโกสโลวักที่1

จนในปัจจุบันแยกออกเป็น สาธารณรัฐเช็ก

 

ค.ศ.1056  เกิดการปฏิรูปศาสนา  โดย นักปฏิรูปเกรกอเรียน

ทำให้ “ผู้นำฆราวาส ไม่มีสิทธิในการเลือกพระสันตะปาปา”

เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่า ฝ่ายศาสนามีชัยเหนือฝ่ายฆราวาส

 

ค.ศ.1122 จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์เสื่อมถอย

ค.ศ.1138 – ค.ศ.1254  ราชวงศ์โฮเฮนชเตาเฟินปกครองจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์

ช่วงหนึ่งทำสงครามกับพระสันตะปาปาที่อิตาลี ไม่สำเร็จ  เลยย้ายไปตีต้านบนแทน

ช่วงท้ายจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ กลายเป็นดินแดนที่ไร้จักรพรรดิ

และตั้งแต่ ค.ศ.1273 มีการผลัดกันเป็นกษัตริย์แห่งเยอรมัน  ในสามตระกูล ได้แก่ ตระกูลฮับส์บูร์ก (Habsburg)   ตระกูลลักแซมเบิร์ก(Luxembourg)   และตระกูลวิตเตลสบาค(Wittelsbach)

 

ค.ศ.1312  พระเจ้าเฮนรีแห่งโบฮีเมีย จากตระกูลลักเซมเบิร์ก ได้รับการสวมมงกุฏเป็นจักรพรรดิ   ทำให้จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ มีจักรพรรดิอีกครั้ง

แต่มีการแตกออกเป็นแคว้นเล็กแคว้นน้อย และไม่สามารถรวมกันได้อีก 600 ปี

 

ค.ศ.1350  ได้มีกาฬโรคระบาดเข้ามายังเยอรมนี ทำให้ผู้คนล้มตายไปหลายล้านคน

 

ค.ศ.1356  ได้มีการปรับปรุงระบบการปกครอง ของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์  โดยมีการแต่งตั้งเจ้านครรัฐผู้คัดเลือก

 

ค.ศ.1437  พระเจ้าเฟรเดอริคที่3 แห่งราชวงศ์ฮับส์บูร์ก  ได้ขึ้นเป็นจักรพรรดิ ปกครองจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์

ทำให้ราชวงศ์ฮับส์บูร์ก ได้ปกครองจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ไปอีก400ปี จนกระทั่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ล่มสลายลง

 

ค.ศ.1495  ก่อตั้ง “สหราชรัฐแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์”

 

ค.ศ.1548   นิกายลูเทอรัน (นิกายย่อยของโปรแตสแตนต์ นำโดยมาร์ติน ลูเธอร์) ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการ

 

ค.ศ.1618 – ค.ศ.1648  เกิดสงครามสามสิบปี

แรกสุด เกิดจากความขัดแย้งระหว่าง นิกายโปรเตสแตนต์ และโรมันคาทอลิก ในจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์

แต่สุดท้ายบานปลาย เป็นสงครามที่ไม่ได้มีเหตุผลใดเกี่ยวข้องกับศาสนาเลย

สงครามสามสิบปีก็ยุติลงด้วย สนธิสัญญามึนสเตอร์ (Teaty of Münster)  ที่เป็นส่วนของสนธิสัญญาสันติภาพเวสต์ฟาเลีย (Peace of Westphalia)

 

ค.ศ.1701  จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ โดนเบียดจนเหลือดินแดนน้อยลง และเปลี่ยนเป็น อาณาจักร แห่ง ปรัสเซีย

ค.ศ.1805  จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์(อาณาจักร แห่ง ปรัสเซีย) ล่มสลายอย่างเป็นทางการ

ค.ศ.1806 – ค.ศ.1813   แคว้นต่างๆรวมตัวกันเป็น สมาพันธรัฐแห่งไรน์ ภายใต้นโปเลียน(ฝรั่งเศส)

ค.ศ.1813  นโปเลียนแพ้สงคราม  สมาพันธรัฐแห่งไรน์ก็ถูกยุบไปด้วย

 

ค.ศ.1815 – ค.ศ.1866  กำเนิดสมาพันธรัฐเยอรมัน

ออสเตรีย และปรัสเซียเรืองอำนาจ

ค.ศ.1867 – ค.ศ.1871  กำเนิดสมาพันธรัฐเยอรมันเหนือ

ค.ศ.1871- ค.ศ.1918   กำเนิดจักรวรรดิเยอรมนี

ค.ศ.1914- ค.ศ.1918  เกิดสงครามโลกครั้งที่1

ค.ศ.1918  เยอรมันแพ้สงคราม  จักรวรรดิเยอรมนีสิ้นสุดลง

ค.ศ.1919 – ค.ศ.1933   กำเนิดสาธารณรัฐไวมาร์

เกิดพรรคนาซีของฮิตเลอร์

ค.ศ.1939 – ค.ศ.1945  เกิดสงครามโลกครั้งที่2

ค.ศ.1945  นาซีเยอรมนี ล่มสลาย

ค.ศ.1947 – ค.ศ.1991   ช่วงที่เกิดสงครามเย็น

ค.ศ.1945  ประเทศเยอรมนีออกเป็น 4 ส่วน

ค.ศ.1946  รวมดินแดนเยอรมนีในการปกครองของสหรัฐอเมริกา  อังกฤษ และฝรั่งเศส เป็น สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี หรือ เยอรมนีตะวันตก

ส่วนเยอรมนีตะวันออก ก็อยู่ในการปกครองของสหภาพโซเวียตฝ่ายเดียวเหมือนเดิม

ค.ศ.1964  สร้างกำแพงเบอร์ลิน

ค.ศ.1990  ทำลายกำแพงเบอร์ลินอย่างเป็นทางการ

ค.ศ.1990 เปิดการประชุมสองบวกสี่

ค.ศ.1991  ประเทศเยอรมนี มีอำนาจอธิปไตยอย่างสมบูรณ์

สวัสดีค่ะ GoNoGuide มีเป้าหมายที่จะให้ข้อมูลท่องเที่ยวและวีซ่า อย่างเต็มที่ในทุกเรื่องที่เรารู้ เพื่อนๆที่ต้องการสนับสนุนเรา สามารถทำได้ดังนี้

  • เลือกบริการที่ต้องการสนับสนุนเรา
  • GoNoGuide จะได้รับค่าคอมมิชชั่นเล็กๆน้อยๆ โดยที่เพื่อนๆไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่ม สำหรับลิงค์แนะนำโรงแรม เครื่องบิน และประกันต่างๆ
  • กดติดตามช่อง Youtube และ Facebook GoNoGuide

ขอขอบคุณที่สละเวลาอ่านค่ะ


One thought on “สรุปประวัติเยอรมนี”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.